226

Depeche Mode
Zbiorowy plakat zespołu namalowany na bawełnianym materiale o wymiarach 120x80cm.
- - -
Band poster painted on a cotton material with dimensions of 120x80cm.

225
Marzec mija pod znakiem portretowania.
Zabawne, że przez cały miesiąc tylko rysuję lub maluję luźne twarze do oprawiania w ramy drewniane i szklane :) zmowa klientów? ;))
Powyższe obrazki formatów A3 - 30x40cm.
- - -
March passes under the sign of portraiture.
Funny that for a whole month I only draw or paint faces for framing in a wooden frames or glass :) conspiracy of customers? :))
These images are in A3 size - 30x40cm.