044

własna manga / my own manga character

Segregator formatu a4, zamalowany tylko od strony frontowej.
Postać Ezawa z opowiadań przyjaciółki, dla której robiłam segregator.
- - -
A binder, 25x35cm.
Painted only from the front side.


 

 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz