117
Inne media.
Portrety malowane przy użyciu akwareli, tuszu, piórka, ołówka.
Czasami podkolorowane w programie komputerowym.
- - -
Other media.
Portraits painted using watercolor, ink, pen, pencils.
Sometimes coloring in a computer program. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz