146

Komin zakwitający wiśniami / Cherry blossom chimney


Nowa wersja malowidła, które znaleźć można tutaj: http://mjhandmade.blogspot.com/2010/11/sciana07.html
Niestety przez nieszczelny dach, częste deszcze zniszczyły poprzednie malowidło. Nowe zostało stworzone na bazie poprzedniego, jednak z bardziej rozbudowaną koroną i siatką gałązek.
- - -
A new version of painting which can be found here:  http://mjhandmade.blogspot.com/2010/11/sciana07.html
Unfortunately because the leaky roof , torrential rains destroyed the previous painting. The new one was created on the old base but with more extensive tree crown and twigs mesh.


 

 
 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz