240
Obraz akrylowy, 40x50cm bez ramy.
Kopia obrazka znalezionego kiedyś w Internecie, także wszelkie honory dla autora oryginalnej wersji.
- - -
An acrylic paint, size: 40x50cm without a frame.
A copy of the picture found once on the Internet so all honors to the author of original version.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz