313

4 pory roku - pejzaże / 4 seasons - landscapes

Seria czterech obrazów przedstawiających pejzaże które symbolizować mają zmienność natury w trakcie 4 różnych pór roku.

wymiary: każdy po 30x30cm, płótno bawełniane
technika: farby akrylowe, werniks satynowy
---
A series of four paintings depicting landscapes that symbolize the variability of nature during the four different seasons.

dimensions: each in 30x30cm, canvas, cotton
technique: acrylic paint, varnish satin
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz