376

ilustracje szkolne

Plakaty, które wykonałam dla lokalnej szkoły podstawowej.
6 plansz ilustrujących wierszyki z cyklu: Jak zachować się podczas...(zabawy/nauki/przerwy itp)
format 50x70 każdy / przy użyciu kredek i farb plakatowych i akwareli
- - -
Posters that I made for the local primary school.6 boards illustrating the series: How to behave during ... (play / learning / breaks, etc)
size: 50x70 format each / using colored pencils and poster paints and watercolors
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz