202

bliźniacze kartki świąteczne / twins Christmas cards


Te dwie kartki zbudowane są wg tego samego wzoru - czterech okienek przedstawiających świąteczne elementy. Obrazki jednak różnią się trochę - jedne malowane akwarelami, inne mazakami tuszowymi.
Format około: 10x20 cm
- - -
These two cards are made by the same formula - four windows depicting the Christmas items. However pictures are different in some way - I painted them with watercolors or ink markers.
Size is about 10x20cm.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz